Om Bästa Bostaden

Om Bästa Bostaden

Christian Witt, personen bakom Bästa Bostaden, är en man full av idéer, vilja och entusiasm. Bolaget har sedan tidigt 80-tal gått från att vara en betydande aktör på den svenska detaljhandelsmarknaden till en stark lokal aktör på bostadsmarknaden i Skåne

Målet år 2002 var att bygga 500 hyreslägenheter i expansiva regioner i och omkring Jönköping, Helsingborg och Lund inom 5 år. Idag ligger fokus på både utveckling och förvaltning, två parallella vägar som går alldeles utmärkt att kombinera, enligt Christian själv.

Nu har Bästa Bostaden, efter både nyproduktion och avyttring av 225 hyresrätter i Jönköping, fokus på nordvästra Skåne och Lund i första hand. I företaget finns 225 lägenheter i Viken och Lund. I Viken har vi även ett Tryggboende. Service och kvalitet är den röda tråden i verksamheten, liksom utveckling och nya byggnadsprojekt ständigt finns på agendan. 

Välkommen till Bästa Bostaden!